NotíciesEl Port de Barcelona invertirà 110 milions d'euros en el projecte Nexigen per millorar la qualitat de l'aire
L'objectiu és que el 2030 el Port de Barcelona tingui electrificats tots els punts d'atracada dels creuers, el moll Prat, i les terminals de ferris de la dàrsena de Sant Bertran i el moll de Costa, eliminant 66.000 tones de CO2 i 1.234 tones de NOx de les emissions de l'activitat portuària. A llarg termini, l'electrificació dels molls del Port de Barcelona, amb 240 km de cable i 20,5 km de canalitzacions, serà una peça clau per assolir l'objectiu de ser un port climàticament neutre el 2050.
Damià Calvet: "El Port de Barcelona tanca 2021 amb un cash flow de 83 M€, el que ens permet seguir desenvolupant la nostra agenda estratègica"
El Port de Barcelona ha tancat el 2021 amb una xifra de negoci de 151 milions d'euros, que suposa un increment del 9% respecte l'any 2020. Pel que fa als tràfics, el balanç de l'any és positiu si tenim en compte que el tràfic total del Port ha estat de 66,4 milions de tones, el que significa un creixement de l'11,8%. En el tràfic de contenidors, s'han batut rècords, sumant 3,5 milions de TEU i un augment del 19,3% respecte al 2020 i del 6,2% en relació al 2019.
L'European Sea Ports Organisation dona suport el sistema de gestió ambiental del Port de Barcelona

El Port de Barcelona ha renovat la certificació PERS, l'estàndard ambiental específic per a ports creat per l'ESPO dins de la iniciativa ECOPorts. La certificació serà vigent durant els exercicis 2022 i 2023. La certificació PERS, juntament amb les altres certificacions d'aplicació voluntària que ha obtingut el sistema de gestió ambiental del Port de Barcelona -la ISO 14001 i la inscripció en el registre EMAS- són un reconeixement explícit a la seva gestió mediambiental.