Organisaties met en over terminologie uit de hele wereld

Joint Inter-Agency Meeting on Computer-Assisted Translation and Terminology - JIAMCATT

Jiamcatt

Beschrijving
JIAMCATT of de Joint Inter-Agency Meeting on Computer-Assisted Translation and Terminology werd in juni 1987 op het kantoor van de Verenigde Naties in Genève in het leven geroepen. JIAMCATT biedt zijn partners een forum voor debat, uitwisseling van kennis en samenwerking op het gebied van computergesteunde terminologie en vertaling, interpretatie en documentatie. JIAMCATT werkt een merkgebonden terminologie uit en bewaart informatie die beschikbaar is voor alle deelnemende organisaties.
Daartoe bevordert JIAMCATT uitwisselingen tussen taalkundige diensten van internationale organisaties en nationale instellingen om de terminologische middelen van zijn partners samen te voegen en te harmoniseren en beschikbaar te stellen in elektronische vorm. JIAMCATT is een uitwisselingsforum voor theoretische en praktische kennis op het gebied van terminologie en computergesteunde vertaling en fungeert als coördinerend mechanisme. Daarnaast verstrekt JIAMCATT informatie over de vertaalafdelingen van internationale organisaties en geïnteresseerde instellingen van lidstaten.

Zetel
Genève, Zwitserland
JIAMCATT Secretariat
Languages Service
Room E.5086
Palais des Nations
CH-1211 Genève 10
Zwitserland
T: +4122 917 5306
W: http://jiamcatt.org/HomeLaatst gewijzigd op: 8-/-0/2015